Voorstelbrief 53e Bestuur A.U.S.R. Orca

Best Oud Orcanen,
De Afroeiperiode is alweer bijna afgelopen en de eerste twee maanden van ons bestuursjaar zijn voorbij gevlogen. Op 28 augustus hebben wij het stokje overgenomen van Bestuur 52.
In deze eerste maanden hebben wij veel tijd gestoken in het vormen van ons beleidsplan en het rondkrijgen van de begroting. Volgende week zal de eerste ALV plaatsvinden waar wij onze plannen gaan presenteren. Als uitgangspunt voor ons beleid hebben wij het meerjarenplan  ‘Samen naar de top’ als leidraad gebruikt. Onze plannen lopen uiteen van grote tot kleinere projecten zoals het creëren van een goede doorstroom vanuit de eerstejaars wedstrijdsectie naar de middengroepen, het behouden van coaches en het verbeteren van de informatievoorziening voor de competitiesectie. Maar ook willen wij Orca blijven verduurzamen en de sociale veiligheid en inclusiviteit behouden en verbeteren.

Wedstrijdroeien
Naast alle eerstejaars die het roeien net onder de knie krijgen heeft het wedstrijdroeien de afgelopen tijd ook niet stil gestaan en er zijn door verschillende Orcanen bijzondere prestaties neergezet. Zo behaalde Aniek van Veenen als stuurvrouw van de Dames 8 zilver op het WK in Račice, werd Tosca Kettler eerste op de Tromp in het lichte dames veld en werden Roos Demmers, Trijntje van der Pijl, Bibianne Oelderik en Sophie Tubbergen met de middengroep derde op het EUC in Istanbul. 

Wij zijn met enorm veel plezier en motivatie bezig en hopen op een geweldig jaar met nog veel meer mooie roeiprestaties.

Haal door!

Namens Bestuur 53
Rutger Pott

Van rechts naar links: Thomas Müller (Commissaris Vereniging), Jasper van Andel (Commissaris Competitieroeien), Stephanie de Laat (Vicevoorzitter), Anna Gerriste (Secretaris), Barry Praag (Voorzitter), Marloes Nanninga (Penningmeester), Frank Reints (Commissaris Wedstrijdroeien), Femke van Heusden (Commissaris Materiaal), Rutger Pott (Commissaris Externe Betrekkingen)
Van rechts naar links: Thomas Müller (Commissaris Vereniging), Jasper van Andel (Commissaris Competitieroeien), Stephanie de Laat (Vicevoorzitter), Anna Gerritse (Secretaris), Barry Praag (Voorzitter), Marloes Nanninga (Penningmeester), Frank Reints (Commissaris Wedstrijdroeien), Femke van Heusden (Commissaris Materiaal), Rutger Pott (Commissaris Externe Betrekkingen)